DJ Academy
HowtoDJ

Algemene Voorwaarden

Inschrijving

Hoe kunt u zich inschrijven?
– via de website
– via email info@howtodj.gregs.be
– telefonisch op het nummer 0476/ 65 83 53.

Betaling

Het totale inschrijvingsgeld dient voor aanvang van de eerste les ofwel cash of op bankrekening IBAN BE36 0016 6815 5981 betaald te zijn.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt ter beschikking gesteld door ‘How to DJ’. Het materiaal is en blijft onze eigendom. Het materiaal dient met zorg behandeld te worden. Bij opzettelijke schade zullen de kosten op de cursist verhaald worden.

Annulatie

Bij vroegtijdige stopzetting kan er geen aanspraak gemaakt worden op reeds betaalde gelden. Enkel in geval van overmacht kunnen wij een uitzondering toestaan.

Aansprakelijkheid

How to DJ is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of verlies van materiaal en/of persoonlijke bezittingen.